Hjem

 

Dreslette Forsamlingshus

KOMMENDE ARRANGEMENTER

1

2

3

JOHN MOGENSEN

AFTEN

20. JANUAR 2017

KL. 18

TILMELDING SENEST 16.1. TIL

HENRIETTE 64771241

VILLY 64741434

Generalforsamling i Dreslette Forsamlingshus

26.01.2017 KL 19.30

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning, ved formanden

3.Godkendelse af regnskab, ved kassereren

4.Indkomne forslag.

5.Valg til bestyrelse:

På valg:

Kurt Jørgensen (ønsker ikke genvalg)

Gudrun Falk (ønsker ikke genvalg)

Henriette Andersen

6.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg:

Grethe Jørgensen

Birthe Pedersen

7.Valg af 2 bilagskontrollanter

Påvalg:

Hanne Abildtrup

Tove Andersen

8.Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

På Valg:

Mogens Falk

Frank Jaska

9. Fastsættelse af kontingent

10. Eventuelt

 

Der startes med spisning kl. 18.30.

Tilmelding til:

Henriette tlf. 64771241 eller 23336558

Villy 64741434 eller 61661534

 

 

 

 

SPISE/DANSEAFTEN

18. MARTS

 

DRESLETTE FORSAMLINGSHUS ER HANDICAPVENLIGT.

BB OVERNATNING TÆT PÅ FORSAMLINGSHUSET:

 

KALLEHAVEGÅRD

 

KALLEHAVEGYDEN 9, 5683 HÅRBY

BIRGIT OG LARS STOUGAARD

TLF: 64771011

E-MAIL: Kallehavegaard@privat.dk