BESTYRELSE


Dreslette Forsamlingshus

Hyggelige selskabslokaler på Vestfyn til din næste fest!

Legeplads, boldbaner og ekstra P.pladser i gåafstand!


Telefon: 64771706

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
EVENSONG I 

DRESLETTE KIRKE

8.12.

FÆLLESSPISNING

HEREFTER I FORSAMLINGSHUSET 

KL. 18

MED DEJLIG JULEMAD.

100 KR. FOR VOKSNE

25 KR FOR BØRN


TILMELDING SENEST 4.12. 

HENRIETTE 64771241

VILLY 64741434 / 61661534

BESTYRELSE 2019:


Formand:         Henriette Andersen          Tlf: 64771241 / 23336558

                        myrehoej@mail.tele.dk


Kasserer:         Villy Pedersen                   Tlf: 64741434 / 61661534

                         villy@bivi.dk


Sekretær:         Jan Sparvath                    Tlf: 22254334

                         jansparvath@gmail.com


Medlem            Bjarke andersen               Tlf: 28299113

                         slavteren@live.com


Medlem             Inge Schwarts                  Tlf: 64712078

                          ims20@Outlook.dk